deutsch deutsch      polnisch polski
Strona startowa O nas Informacje dla pracowników Kontakt Dojazd Impressum
Nowe Informacje | Zakwaterowanie i Wyżywienie | Warunki pracy | W czasie wolnym |
Co należy mieć ze sobą? | Za co mogę stratić pracę? | Regulamin Wohnpark Ahlhorn

Regulamin Wohnpark Ahlhorn GmbH

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania instrukcji i regulaminu obowiązującego na terenie Wohnpark Ahlhorn GmbH. W przypadku poważnego naruszenia tych zasad, zarząd WPA wypowie umowę zakwaterowania ze skutkiem natychmiastowym.

Wstęp na teren WPA przysługuje jedynie mieszkańcom za okazaniem identyfikatora odpowiednim służbom, takim jak: personel ośrodka, portier lub osobie z ochrony.

Cisza nocna rozpoczyna się od godziny 23:00. W tym czasie obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki w pokojach i na zewnątrz budynków, jak równiez, zakaz głośnego zachowywania się oraz innych form zakłócających ciszę nocną.

Wszelkie odpady takie jak: śmieci, resztki żywności, butelki szklane, butelki plastikowe, puszki, makulatura i pozostałe odpady, należy wrzucać do oznaczonych pojemników.

Mieszkańcy WPA zobowiązani są do utrzymywania czystości w swoich pokojach, w kuchni oraz w miejscach ogólnie dostępnych takich jak: świetlica, pub, toalety oraz na całym terenie WPA. W przypadku zanieczyszczenia pokoju lub kuchni, personel WPA za opłatą posprząta dane pomieszczenie.

Wszystkie pomieszczenia będą regularnie sprawdzane przez prersonel WPA. Stwierdzenie jakichkolwiek  zniszczeń na przykład mebli lub innych urządzeń będzie skutkować obciążeniem kosztami osób zamieszkałych w tym pokoju. Mieszkańcy odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone w swoich pokojach.

Wyposażenie pokoju należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek usterki należy niezwłocznie zameldować personelowi WPA.

Na terenie ośrodka znajduje się: kafejka internetowa, budki telefoniczne, bilard, stół tenisowy, telewizja, gra w pilkarzyki, rzutki oraz urządzenia fitness. Należy również korzystać z tych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W nagłych przypadkach takich jak choroba lub wypadek należy natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe nr tel. 110 oraz personel WPA.

Karte uprawniającą do wizyty u lekarza należy pobrać w biurze.

W przypadku pożaru należy natychmiast użyć gaśnic znąjdujących się na każdym piętrze i natychmiast powiadomić o tym straż pożarną pod numerem alarmowym 112 oraz personel WPA.

Mieszkańcy WPA, którzy chcą przyjąć prywatną wizytę na terenie ośrodka, są zobowiązani o tym wcześniej powiadomić biuro lub portiera. Odwiedząjacy przy zameldowaniu zostawia swój dowód osobisty. Czas odwiedzin trwa w godzinach od 9.00 do 21.00 i ma miejsce jedynie w pomieszczeniach budynku nr 31 oraz na terenie parku. Obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania wizyt z zewnątrz w pokojach mieszkalnych.

Mieszkańcy, którzy w czasie swojego pobytu chcą korzystać z parkingu, są zobowiązani do powiadomienia o tym presonelu WPA i odbioru bezpłatnego kwitu parkingowego w biurze.

Konsumowanie alkoholu na terenie ośrodka jest dopuszczalne, jednak wszelkie nadużycia alkoholowe jak również spożywanie jakichkolwiek środków odurzających, będzie skutkować zwolnieniem z pracy i wydaleniem z ośrodka WPA. W skrajnych przpadkach będzie o tym informowana policja.

Porządek, czystość jak również należyte zachowanie na terenie ośrodka WPA jest sprawą bezwzględnie obowiazujacą. Ośrodek nasz jest miejscem w którym nasi pracownicy jak i inni nasi goście będą odpoczywać po ciężkiej pracy.

Wszystkim mieszkańcom Wohnpark Ahlhorn GmbH życzymy miłego pobytu.

 

 

 
Wohnpark Ahlhorn
    Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Niemcy · Tel.: +49 4435 97118 10 ˇ Fax: +49 4435 97118 60 · E-Mail: info@wohnpark-ahlhorn.de
  Fotos (2): © Dmitri Sunagatov, Janusz Z. Kobylanski - Fotolia.com